Pure kwaliteit

Onze certificaten garanderen dat de kwaliteit van onze producten en diensten objectief is getoetst. Wij garanderen dat onze ontwerpen en productie voldoen aan de wettelijk gestelde eisen. Onze interne werkprocessen beheersen we tot in de puntjes waardoor faalkosten tot een minimum worden beperkt.

Onze certificaten zijn...

 

  • Getoetst door onafhankelijke deskundigen
  • Objectief getoetst, zwart-op-wit aantoonbaar
  • Betrouwbaar, transparant en gecontroleerd
  • Zekerheid
3 B 1 erin
Kemeling 090
Kemeling 099
Kemeling 140

KIWA CERTIFICAAT BRL-k21009               

Kemeling Kunststoffen BV is KIWA gecertificeerd voor de BRL-K21009. Deze richtlijn heeft betrekking op de opslag van chemicaliën in bovengrondse drukloze, gelaste, enkelwandige en dubbelwandige thermoplastische kunststof tanks. Klik hier voor meer informatie over dit certificaat.
Download hier ons volledige certificaat.

NEN-EN-ISO 9001: 2015 CERTIFICAAT

Kemeling Kunststoffen is NEN-EN-ISO 9001: 2015 gecertificeerd. Dit is een norm die aangeeft op welke wijze Kemeling Kunststoffen BV verschillende zaken kan vaststellen. Klik hier voor meer informatie over dit certificaat.
Download hier ons certificaat.

DVS 2212-1 CERTIFICAAT

DVS 2212-1 las certificaat is een van de kernwaardes van Kemeling Kunststoffen BV. Om de kwaliteit van onze producten te waarborgen hebben onze medewerkers een zeer specifieke opleiding gevolgd in kunststoflastechnieken. Klik hier voor meer informatie over dit certificaat.
Download hier ons certificaat.

Kemeling 198
Kemeling 003
Kemeling 016
Kemeling 045

HORTIQ 

Het HortiQ certificaat is specifiek gericht op de glastuinbouw. Het certificaat is opgericht om investeerders en telers te kunnen garanderen dat de kasconstructie, verwarming en watertechnische installatie volgens objectieve en controleerbare normen zijn gebouwd en geïnstalleerd. Klik hier voor meer informatie over dit certificaat.
Download hier ons volledige certificaat.

VLAREM II

VLAREM II staat voor het “Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning”. De VLAREM II richtlijnen zijn van toepassing in zowel de tuinbouwsector als de industrie en bestaan uit 3 delen. Kemeling is gecertificeerd volgens VLAREM II en deze norm bestaat onder andere uit de richtlijnen voor het opslaan van gevaarlijke stoffen in tanks. Klik hier voor meer informatie over dit certificaat.
Download hier ons volledige certificaat.

SBB CERTIFICAAT

Kemeling is een erkend leerbedrijf voor vmbo-leerlingen of mbo-studenten. Hiermee biedt Kemeling als werkgever ook de volgende generatie ontwikkelmogelijkheden en kansen. Met deze erkenning kunnen wij studenten de mogelijkheid geven om in ons bedrijf de nodige kennis en ervaring op te doen ten behoeve van de studie.
Download hier ons volledige certificaat.

HBO Stage 1
Kemeling 073
Kemeling 081
Kemeling 173
Kemeling 127