Nen-EN-ISO 9001: 2015 certificaat

Kemeling Kunststoffen is NEN-EN-ISO 9001: 2015 gecertificeerd. Dit is een norm die aangeeft op welke wijze Kemeling Kunststoffen BV zeker kan stellen dat zij: 

  Weet wat haar klanten verwachten en eisen

  Voldoende middelen ter beschikking stelt om aan deze eisen te kunnen voldoen

  Haar dienst of product op de afgesproken wijze levert

  Continu controleert of er inderdaad aan de eisen is voldaan en waar nodig verbetering doorvoert. 

Download hier ons certificaat.

IMG 4569
IMG 7900
DSC01456
IMG 4560