HortiQ

Het HortiQ (link naar site: https://www.hortiq.nl/nl/) certificaat is specifiek gericht op de glastuinbouw. Het certificaat is opgericht om investeerders en telers te kunnen garanderen dat de kasconstructie, verwarming en water technische installatie volgens objectieve en controleerbare normen zijn gebouwd en geïnstalleerd. Alle gecertificeerde bedrijven worden door een onafhankelijke instelling (KIWA) (link: http://www.kiwa.nl/) beoordeeld op basis van officiële BeoordelingsRichtLijnen. HortiQ heeft twee verschillende normen waar bedrijven voor gecertificeerd kunnen worden.

BRL8000 (link naar certificaat: https://www.hortiq.nl/media/2511/brl-8000-kassen.pdf) staat voor HortiQ Certified Process & Product en waarborgt de kwaliteit van zowel het proces als van het geleverde product en is gericht op het ontwerp en de bouw van kasconstructies, kasverwarming en watertechnische installaties.

De BRL8001 (link naar certificaat https://www.hortiq.nl/media/2512/brl-8001-kassen.pdf)  staat voor HortiQ Certified Quality System en waarborgt het algemene kwaliteitsbeleid van het bedrijf. Deze norm is van toepassing op Kemeling en alle andere bedrijven die installaties, systemen en diensten aan de glastuinbouwsector leveren. Op dit moment is Kemeling Kunststoffen nog niet gecertificeerd maar werken wij wel conform deze richtlijnen.

Kemeling Kunststoffen Land en tuinbouw kassen tomaten
Kemeling Kunststoffen Land en tuinbouw kassen bloemen
Kemeling Kunststoffen AaBeeMix bakken
Kemeling Kunststoffen Land en tuinbouw kassen