Pure kwaliteit.

Onze certificaten garanderen dat de kwaliteit van onze producten en diensten objectief is getoetst. Wij garanderen dat onze ontwerpen en productie voldoen aan de wettelijk gestelde eisen. Onze interne werkprocessen beheersen we tot in de puntjes waardoor faalkosten tot een minimum worden beperkt.

Onze certificaten zijn...

 

  • Getoetst door onafhankelijke deskundigen
  • Objectief getoetst, zwart-op-wit aantoonbaar
  • Betrouwbaar, transparant en gecontroleerd
  • Zekerheid
3 B 1 erin
IMG 0445rolfvankoppenfotografie
IMG 0582rolfvankoppenfotografie
IMG 0620rolfvankoppenfotografie

KIWA CERTIFICAAT BRL-k21009

Kemeling Kunststoffen BV is KIWA gecertificeerd voor de BRL-K21009. Deze richtlijn heeft betrekking op de opslag van chemicaliën in bovengrondse drukloze, gelaste, enkelwandige thermoplastische kunststof tanks. >>>>
Download hier ons volledige certificaat.

NEN-EN-ISO 9001: 2015 CERTIFICAAT

Kemeling Kunststoffen is NEN-EN-ISO 9001: 2015 gecertificeerd. Dit is een norm die aangeeft op welke wijze Kemeling Kunststoffen BV verschillende zaken kan vaststellen. >>>>
Download hier ons certificaat.

DVS 2212-1 CERTIFICAAT

DVS 2212-1 las certificaat is een van de kernwaardes van Kemeling Kunststoffen BV. Om de kwaliteit van onze producten te waarborgen hebben onze medewerkers een zeer specifieke opleiding gevolgd in kunststoflastechnieken. >>>>
Download hier ons certificaat.

IMG 0654rolfvankoppenfotografie
IMG 0559rolfvankoppenfotografie
Autofill 1
182ff35b 60d6 40a4 b0c1 071358b97f67

VCA CERTIFICAAT

Het VCA-certificaat garandeert dat de medewerkers van Kemeling, die bij een opdrachtgever werk uitvoeren, zorgvuldig en veilig te werk gaan en geen onnodige risico's veroorzaken. Een hoge kwaliteit van het eindproduct is ten alle tijden het resultaat. 

HORTIQ

Het HortiQ (link naar site: https://www.hortiq.nl/nl/) certificaat is specifiek gericht op de glastuinbouw. Het certificaat is opgericht om investeerders en telers te kunnen garanderen dat de kasconstructie, verwarming en water technische installatie volgens objectieve en controleerbare normen zijn gebouwd en geïnstalleerd. >>>>  

VLAREM II

VLAREM II staat voor het “Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning”. De VLAREM II richtlijnen zijn van toepassing in zowel de tuinbouwsector als de industrie en bestaan uit 3 delen. Kemeling is gecertificeerd volgens VLAREM II en deze norm bestaat onder andere uit de richtlijnen voor het opslaan van gevaarlijke stoffen in tanks. >>>>
Download hier ons volledige certificaat.