Het is mijn taak om de processen in het voortraject zo gestroomlijnd en duidelijk mogelijk in te richten, met als doel dat de klant zich net zo gewaardeerd voelt als dat ze voor Kemeling zijn.

''People don't care how much you know, until they know how much you care.'' ~Theodore Roosevelt